MOLI ME TANGERE exhibition at artspace Johanniterkirche Feldkirch

overview   80/172

MOLI ME TANGERE exhibition at artspace Johanniterkirche Feldkirch
2017
wood, graphite
(photo: Patricia Keckeis)