MOLI ME TANGERE exhibition at artspace Johanniterkirche Feldkirch

overview   77/169

MOLI ME TANGERE exhibition at artspace Johanniterkirche Feldkirch
2017
wood, graphite
(photo: Patricia Keckeis)