MOLI ME TANGERE exhibition at artspace Johanniterkirche Feldkirch

overview   66/157

MOLI ME TANGERE exhibition at artspace Johanniterkirche Feldkirch
2017
wood, graphite
(photo: Patricia Keckeis)